Pg. Barcelona, 6 local 11 Olot
Tel.: 972 26 16 15
Whatsapp: 659 999 067
info@versatilestetic.com
Centre d'Estètica Versàtil
Condicions d'ús
La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.

CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL.

CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per CENTRE D'ESTÈTICA VERSÀTIL Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol•licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.